Biržų skate parkas

Biržų skate parkas

Įrengimo data: 2018 liepos mėn.
Miestas: Biržai, Lietuva
Adresas: Žvėjo g. 26b, Biržai 41164
Plotas: 385 m2
Konstrukcija: Medinė monolitinė konstrukcija ant betoninių polinių pamatų
Įrengimo trukmė: 8 savaitės
Atlikti darbai: Projekto parengimas ir įgyvendinimas

Skate parko aprašymas:

Bir­že­lio pra­džio­je , Biržuose, šven­tiš­kai ati­da­ry­tas ried­len­čių, rie­du­čių ir dvi­ra­čių par­kas už Kaš­to­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los sta­dio­no. Šio par­ko ati­da­ry­mas bir­žie­čiams su­tei­kė vil­tį, jog Bir­žuo­se dar labiau iš­po­pu­lia­rės ši ekst­re­ma­li spor­to ša­ka, jau senai turinti stiprias bmx dviračių šaknis Lietuvoje.

Mūsų sprendimai:

Biržuose, nuo seno dominuoja BMX dviratininkai mėgstantys įspūdingus šuolius ir greičius. Todėl ir mūsų užduotis buvo sukurti jiems tokį parką, kuris atitiktų jų važiavimo stilių ir poreikius. Parkas su daug erdvės reikalaujantiems bmx dviračiams. Didesniais nei įprastai atstumais tarp elementų, skirtingų tipų šuolių rampos ir pusrampės taps vienu geriausių BMX dviračiams skirtų parkų Lietuvoje ir Latvijoje.